Od sutra novi krug prijave za subvencije za novi model fiskalizacije

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali najavio je da sutra počinje novi krug prijavljivanja obveznika fiskalizacije za subvencije države za prelazak na novi model fiskalizacije, koji je od ogromnog značaja za borbu protiv sive ekonomije.

Mali je istakao da je pitanje subvencija definisano uredbom Vlade kojom se predviđa da će obveznicima biti uplaćeno 100 evra po svakom prodajnom mestu i po svakom fiskalnom uređaju još 100 evra, a za privrednike koji nisu u sistemu PDV-a taj iznos će biti uvećan za 20 odsto.

On je naglasio da će prijavljivanje na portalu ePorezi biti moguće do 5. aprila, a da bi se prijavili za subvencije obveznici fiskalizacije prvo treba da prijave podatke o lokacijama prodajnih objekata putem pomenutog portala.

Nakon što prijave lokacije, poreski obveznici se mogu prijaviti za subvencije države, precizirao je ministar, uz napomenu da je prijava za subvencije jednostavna, ne zahteva mnogo vremena i obveznici fiskalizacije mogu samo jednom da se prijave, odnosno ne mogu naknadno da menjaju svoju prijavu.

Mali je podsetio na to da je prvi krug prijave za subvencije države trajao od 15. oktobra 2021. do 31. januara 2022. godine, te da se tom prilikom za pomoć države prijavilo približno 124.000 obveznika fiskalizacije, i skoro svi su već isplaćeni.

Prema njegovim rečima, sa redovnim isplatama subvencija će se nastaviti i u narednom periodu, jer je namera da obveznici fiskalizacije što pre dobiju novac i pređu na novi model fiskalizacije, kako ne bi čekali poslednji rok, koji ističe 30. aprila.

On je objasnio da je cilj države da privrednici nemaju trošak zbog prelaska na novi model fiskalizacije, i dodao da obveznici fiskalizacije direktno dobijaju novčana sredstva za prelazak na novi model, kojih ima sasvim dovoljno, s obzirom na to da je budžetom za ovu godinu za to opredeljeno šest milijardi dinara.

Ministar je podsetio na to da je rok za prelazak na novi model fiskalizacije 1. maj i ponovio da neće biti nikakvog pomeranja rokova.

Pozivam obveznike fiskalizacije da što pre pređu na novi model, jer već imamo situacije da ljudi kupe kase, ali da ne žele da im se priključi, već čekaju april. To će onda stvoriti veliki pritisak na proizvođače, koji će imati mnogo kraći period da svima instaliraju kase, predočio je Mali.

On je naglasio da je uvođenje novog modela fiskalizacije jedan od najvažnijih projekata koje Ministarstvo finansija trenutno realizuje, te da je reč o velikoj strukturnoj reformi koja će doneti brojne benefite celom društvu i državi, odnosno privredi i građanima.

READ MORE

Još 15 radnih dana za subvencije za e-fiskalizaciju

Stručni tim Katalog doo Vas podseća da je prema novom zakonu o fiskalizaciji rok za prijave za subvencije države do 31.01.

Šta je E-Fiskalizacija

E-fiskalizacija podrazumeva nove elektronske fiskalne uređaje, koji za razliku od starih, komuniciraju sa sa Poreskom Upravom tokom izdavanja računa. Putem QR koda koji se nalazi na svakom fiskalnom računu, i kupac može proveriti validnost fiskalnog računa i time u realnom vremenu obaveštava Poresku Upravu o mogućim nepravilnostima.

Rokovi eFiskalizacije i subvencije

Prijavljivanje poslovnog prostora (PGJO), kao i prijava za finansijsku podršku (FIP EFU) traje do 31.01.2022. (budući da prijava traje dva-tri dana, rok je realno kraći)

Rok za prelazak na nove e-Kase je 30.04.2022.

Iznos subvencija je 100 evra po poslovnom prostoru i 100 evra po fiskalnoj kasi. Prijava se vrši na sajtu Poreske Uprave i to u dva dana. Prvog dana je prijava za lokaciju, a drugog dana je prijava za broj fiskalnih kasa.

Posle prijave za subvencije se podnosi prijava za potrebne vrste digitalnih sertifikata sa kojima će uređaji raditi.

Nove fiskalne kase koje su već ponudi, njihove cene kao i sve dodatne informacije možete videti na sajtu www.kase.rs.

READ MORE

Najčešće postavljana pitanja i odgovori

1. Šta podrazumeva novi model fiskalizacije?

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Elektronski fiskalni uređaj osim kase, može da bude i računar, tablet, mobilni telefon. Takođe, QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom.

Svaki fiskalni uređaj će se sastojati od elemanata čiju upotrebu mora da odobri Poreska uprava. Ti elementi su procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa. Obvezniku fiskalizacije ostavljena je mogućnost da, ukoliko ima kapaciteta, samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja.

Novi model podrazumeva i korišćenje digitalnih sertifikata i bezbednosnog elementa, kao i pojednostavljeni postupak sertifikacije fiskalnih uređaja.

2. Kada počinje tranzicioni period i do kada moram u potpunosti da pređem na novi model?

Trancizioni period će početi 1. novembra 2021. godine. U tom periodu će poreski obveznici moći postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije, uz obavezu da svi fiskalni uređaji po prodajnom objektu moraju da budu u tranziciji.  U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, obveznici fiskalizacije će biti u obavezi da u potpunosti pređu na novi model fiskalizacije do 30. aprila 2022. godine.

3. Kako se prijavljujem/fiskalizujem u novom modelu?

Obveznik fiskalizacije je u obavezi da od 1.oktobra 2021. godine putem portala Poreske uprave ePorezi prijavi podatke o svojim poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama. Od 1. novembra putem elektronskog servisa za fiskalizaciju, kojem se pristupa direktno sa portala ePorezi, autorizovane osobe obveznika fiskalizacije traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor/poslovnu prostoriju koji su prijavili. Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje bezbednosnih elemenata. Prijava se automatski odobrava, ali u određenim slučajevima neophodno je da ga pregleda i odobri službenik za uvođenje obveznika u fiskalizaciju. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za eFiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti. Neophodan je najviše jedan bezbednosni element po fiskalnom uređaju. U trenutku prijave, važno je da obveznik napomene da li želi karticu na kojoj se nalazi bezbednosni element u punoj veličini ili perforiranu, što zavisi od toga kakav ima fiskalni uređaj. Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa, i povezivanja sa elektronskim fiskalnim uređajem, završava se proces eFiskalizacije.

4. Koji fiskalni uređaj da izaberem?

U skladu sa usvojenim zakonom, podzakonskim aktima i tehničkim uputstvom, poreski obveznici imaju na raspolaganju širok dijapazon mogućih uređaja. U skladu sa svojim poslovnim potrebama, poreski obeznik se može opredeliti kako za hardverski fiskalni uređaj – kasa, tablet, mobilni telefon, tako i za kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti uređaja.

Poreski obveznici sa malom frekvencijom izdavanja fiskalnih računa po danu, se mogu opredeliti za jednostavno rešenje koje podrazumeva tablet, u koji će biti ubačen softverski procesor fiskalnih računa u skladu sa tehničkim uputstvom, karticu koja predstavlja bezbednosni element, a pored toga i običan ili termalni štampač.

Napominjemo da obveznik fiskalizacije može da koristi postojeći fiskalni uređaj, ukoliko on ispunjava tehničke uslove, kao i štampač, ali da je neophodno da ima novi softverski procesor koji će biti ubačen u uređaj, kao i karticu sa bezbednosnim elementom, koju izdaje Poreska uprava. Ukoliko obveznik nabavi potpuno novi uređaj, u kome se već nalazi softverski procesor, onda mu je neophodna još samo kartica sa bezbednosnim elementom.

5. Da li ću imati troškove pri prelasku na novi model fiskalizacije?

Ne, država će u potpunosti preuzeti troškove obveznika fiskalizacije.

Svi zainteresovani mogu da se prijave preko portala Poreske uprave ePorezi, u periodu od 15. oktobra 2021. godini do 31. januara 2022. godine.

Obveznik fiskalizacije za finansijsku podršku može da se prijavi samo jednom  tokom trajanja Javnog poziva, koji je objavljen na sajtu Ministartva privrede, te je neophodno da pre apliciranja izvrši prijavu svojih poslovnih prostora, odnosno poslovnih prostorija što može da učini preko portala ePorezi.

Postojeći obveznici fiskalizacije mogu da po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji dobiju finansijsku podršku u iznosu od 100 evra, kao i po svakoj prijavljenoj aktivnoj fiskalizovanoj fiskalnoj kasi u iznosu od 100 evra. Novi obveznici fiskalizacije mogu da dobiju finansijsku podršku po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji u iznosu od 100 evra, kao i za jedan elektronski fiskalni uređaj u iznosu od 100 evra po svakom prijavljenom poslovnom prostoru i prijavljenoj poslovnoj prostoriji. Obveznici koji nisu evidentirani u sistem PDV-a finansijsku podršku ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.

6. Da li je neophodno defiskalizovati stari fiskalni uređaj?

Defiskalizacija starih fiskalnih uređaja neće biti neophodna. Defiskalizacija će biti automatski izvršena povezivanjem novih fiskalnih uređaja sa serverom u Poreskoj upravi.

7. Koji su benefiti novog modela fiskalizacije?

Novi model fiskalizacije će rezultirati smanjenju operativnih troškova poreskih obveznika, ukinuće nepotrebno administriranje, i samim tim stvoriti bolji poslovni ambijent. Troškovi će biti smanjeni u delu izdataka za GPRS prenos podataka dnevnog izveštaja, štampanje kontrolnih traka za fiskalne račune, čuvanje kontrolnih traka, ukidanja obaveznog godišnjeg servisa fiskalnih uređaja, postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih uređaja, itd. Takođe, novi model fiskalizacije doprineće smanjenju sive ekonomije i smanjiće mogućnost zloupotrebe, što znači više novca ubudžetu za izgradnju auto-puteva, bolnica, škola, vrtića.

8. Ko je obveznik fiskalizacije?

Obveznik fiskalizacije je prema Zakonu o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 i i 96/2021) svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.

Promet na malo je svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.), uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“ broj 32/21) određene su delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidnetiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.

9. Poslujem više godina kao preduzetnik paušalac sa šifrom delatnosti 6202 (konsalting u IT) i radim isključivo sa firmama. Nikada nisam imao, niti ću imati promet na malo tj. poslovanje sa fizičkim licima. Da li sam u obavezi da nabavljam opremu po novom zakonu?

Obveznik fiskalizacije je prema Zakonu o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS“, broj 153/20 i i 96/2021) svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo. Takođe, obveznik fiskalizacije dužan je da u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja. Promet na malo je svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata. Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, koja je u primeni od 1.1.2022.godine, navedene su delatnosti na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja. S obzirom da šifra delatnosti 6202 nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja Zakonom o fiskalizaciji, kao ni navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari pružanjem usluga fizičkim licima dužan je da evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja. Shodno navedenom, promet koji privredni subjekt ostvari pružanjem usluga pravnim licima i preduzetnicima u okviru delatnosti koju obavlja (osim maloprodaje) nije dužan da evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.

10. Da li je obveznik sa šifrom delatnosti 41.20 – izgradnja stambenih i nestambenih objekata prilikom prodaje stanova fizičkim licima dužan da izdaje fiskalne račune ?

Obveznik koji je upisan u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužan je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase navedene su delatnosti na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Pomenuta Uredba se može naći na sajtu Poreske uprave u delu Fiskalne kase/Uredbe. S obzirom da šifra 41.20 nije izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase Zakonom o fiskalnim kasama, kao ni navedenom Uredbom, promet koji privredni subjekt ostvari pružanjem usluga fizičkim licima dužan je da evidentira preko fiskalne kase. Takođe, upućujemo na mišljenje Ministarstva finansija koje se odnosi na evidentiranje prometa preko fiskalne kase koji ostvari privredni subjekt koji se bavi izgradnjom i prodajom stanova fizičkim licima, broj 430-00-00301/2007-04 od 26/11/2007. godine čiji deo citiramo: „ Prema tome, s obzirom da prodaja stanova i lokala fizičkim licima, ne spada u delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase navedenim članom Zakona, kao i navedenom Uredbom, promet koji ostvari privredni subjekt prometom dobara, u konkretnom slučaju stanova i lokala fizičkim licima, dužan je da evidentira preko fiskalne kase.“

11. Ako obavljam delatnost koja jeste oslobođena od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, ali istovremeno obavljam i delatnost koja nije oslobođena, da li moram da imam elektronski fiskalni uređaj?

Obveznik fiskalizacije koji obavlja delatnosti oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“ broj 32/21), a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, dužan je da svaki pojedinačni promet na malo kod obavljanja delatnosti koje nisu obuhvaćene Uredbom, evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.

12. Da li prodaja preko automata šifra delatnosti 47.99 treba da se fiskalizuje? Probali smo prema korisničkom upustvu da se prijavimo i stalno izbacuje sistemska greška.

Izdavanje fiskalnih računa će biti obaveza svih obveznika fiskalizacije koji vrše promet na malo, izuzev obveznika koji obavljaju delatnosti navedene Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“ broj 32/21), koja je u primeni od 01/01/2022.

Šifra delatnosti 47.99 – ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri –  u skladu sa Uredbom, oslobođena je obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Ukoliko, u skladu sa Uredbom, obavljate neku od navedenih delatnosti u okviru šifre delatnosti 47.99, u tom slučaju nemate obavezu evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.

13. Gde da prijavim ili ažuriram podatke o poslovnim prostorima?

Obveznik fiskalizacije dužan je da, pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi elektronskim putem dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno, radi generisanja jedinstvene oznake poslovnog prostora. Prijava za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora dostavlja se elektronskim putem preko portala Poreske uprave i sadrži sledeće podatke: – PIB poreskog obveznika; – Naziv, odnosno ime i prezime obveznika fiskalizacije; – Naziv poslovnog prostora i poslovne prostorije; – Tip poslovnog prostora i poslovne prostorije; – Geolokaciju poslovnog prostora i poslovne prostorije (prostorne koordinate); – Adresu poslovnog prostora i poslovne prostorije; – Vrste delatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji; – Datum početka obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji za koju je podneta prijava; – Datum privremenog zatvaranja/otvaranja poslovnog prostora i poslovne prostorije; – Datum prestanka obavljanja delatnosti u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji; – Kvadraturu poslovnog prostora i poslovne prostorije; – Status poslovnog prostora i poslovne prostorije (aktivan/neaktivan). U slučaju promene podataka po pojedinačnom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene. Izuzetno, u slučaju promene podataka do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.

14. Prilikom popunjavanja prijave PGJO o dostavljanju podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama koji tip “vrste prijave” biramo, s obzirom da imamo tri prodajna mesta u kojima postoji fiskalna kasa, a ostala četiri koja ćemo imati su nova prodajna mesta i za njih pretpostavljamo da koristimo prvu opciju-upis u registar. Koji tip vrste prijave izabrati za već postojeća prodajna mesta?

U prijavi PGJO (Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije) iz padajućeg menija “Vrsta prijave” moguće je izabrati jednu od tri opcije:

1. Upis u registar

– koristi se za prvo prijavljivanje poslovnog prostora i poslovne prostorije,

2. Brisanje iz registra

– koristi se za trajnu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije

3. Promena podataka iz registra

– koristi se za privremenu odjavu poslovnog prostora i poslovne prostorije ili izmenu prethodno prijavljenih podataka.

Bez obzira što u nekim poslovnim prostorima već obavljate delatnost, prilikom prvog prijavljivanja tih prostora i prostorija u Registar poslovnih prostora, bira se opcija 1. Upis u registar, isto kao i za nove poslovne prostore u kojima tek planirate da započnete obavljanje delatnosti.

15. Mi smo knjigovodstvena agencija, imamo kao klijenta auto kuću koja se bavi prodajom polovnih automobila. Do 2018. godine firma je bila na adresi registracije iz APR i tu je bila fiskalna kasa. Godine 2018. uzet je u zakup plac za izlaganje i prodaju vozila i fiskalna kasa je preneta tu i u kasi je izmenjena adresa. Firma je i dalje ostala na staroj adresi, a mi smo u poreskoj prijavi PEP-IPJ prijavili izdvojenu poslovnu jedinicu-pomenuti plac u zakupu na koji takođe uredno plaćamo porez na isplaćene zakupe. Naše pitanje je šta mi prijavljujemo u prijavi PGJO, samo izdvojenu jedinicu na kojoj se nalazi fiskalna kasa, ili i sedište firme i izdvojenu poslovnu jedinicu, i kako ih kategorišemo u tipu poslovnog prostora, da li oba kao fiksne?

Obveznik fiskalizacije dužan je da prijavi svaki poslovni prostor, odnosno poslovnu prostoriju u kojoj će koristiti elektronski fiskalni uređaj.

Svaki poslovni prostor, odnosno poslovna prostorija, u kojoj se vrši promet na malo, mora biti pojedinačno prijavljen preko portala ePorezi, kako bi obveznik mogao da dobije jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.

U prijavi PGJO treba da prijavite poslovni prostor/ prostoriju u kojoj će se nalaziti elektronski fiskalni uređaj (ukoliko vršite promet na malo samo na placu koji ste uzeli u zakup, onda prijvljujete samo tu lokaciju).

U skladu sa  Pravilnikom o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora („Službeni glasnik RS“ broj 31/21, 93/21 ) u prijavi PGJO kao tip poslovnog prostora unesi se podatak da se radi o  Fiksnom poslovnom prostoru, i u tom slučaju potrebno je uneti podatke o adresi tog poslovnog prostora (a ne podatak o adresi sedišta poreskog obveznika).

16. Prilikom popunjavanja prijave PGJO nailazim na nedoumicu za polje TIP POSLOVNOG PROSTORA od ponuđenih gde svrstati delatnosti koje rade na terenu npr. hidroizolateri, vodoinstalateri…

Kao podatak o tipu poslovnog prostora i poslovne prostorije u prijavi PGJO, obveznik fiskalizacije u slučaju obavljanja delatnosti na prenosivim prodajnim objektima, pokretnim sredstvima ili na terenu, u polju TIP POSLOVNOG PROSTORA treba da unese da se radi o POKRETNOM prostoru, u skladu sa Pravilnikom o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora („Službeni glasnik RS“ broj 31/21, 93/21 ).

17. Radim PGJO prijavu za terensku kasu i sistem mi traži da obavezno unesem kvadraturu, zanima me šta unosim kvadraturu sedišta? Ja sam probala da unesem nulu i ne dozvoljava mi, sa jedinicom prolazi, ali nisam sigurna da li smem tako?

U skladu sa Pravilnikom o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora („Službeni glasnik RS“ broj 31/21, 93/21 ), prilikom popunjavanja prijave PGJO unosite kao tip poslovnog prostora POKRETNI, u slučaju obavljanja delatnosti na prenosivim prodajnim objektima, pokretnim sredstvima ili na terenu.

Kada se radi o pokretnom poslovnom prostoru/prostoriji, izborom ovog tipa, adresni podaci će biti automatski popunjeni sedištem poreskog obveznika, dok se ostali podaci popunjavaju ručnim unosom – u polje “Dodatno” je potrebno uneti jedinstvenu oznaku poslovnog prostora (npr. registarska oznaka vozila i sl.).

Polje 2.11 Kvadratura se popunjava brojčanim podatkom o površini poslovnog prostora (u m2).

U prijavi PGJO potrebno je da kao podataka o kvadraturi sedišta unesete stvarnu kvadraturu u m2.

18. Šta je procesor fiskalinih računa?

Procesor fiskalnih račun (PFR), je element elektronskog fiskalnog uređaja, koji može biti hardverski i/ili softverski prema konstrukciji, a prema lokaciji na kojoj funkcioniše može biti :

– lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) ako je na lokaciji izdavanja računa (u okviru kog imamo i razvojni L-PFR); ili

– virtualni (V-PFR) ako je u mreži Poreske uprave.

Obveznik fiskalizacije, koji se opredeli za korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (u mreži Poreske uprave) i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu, dužan je da u svakom svom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obezbedi nesmetan rad i najmanje jedan elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa (LPFR) i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze.

19. Kada treba da koristim virtuelni PFR?

Virtuelni PFR je softver koji se nalazi na serveru Poreske uprave i koji je besplatan za korišćenje. Poreski obveznik ima mogućnost da koristi virtuelni PFR samostalno isključivo u onlajn prodaji, dok u maloprodaji u objektu ima mogućnost da koristi virtuelni PFR uz obavezu da ima minimalno jedan LPFR po prodajnom objektu. Za virtuelni PFR bezbednosni element je fajl koji se dobija preko portala Poreske uprave ePorezi i koji je jedinstven za svaki virtuelni PFR.

20. Da li mogu da izdajem račune i prilikom prekida internet veze?

Da, račune je moguće izdavati i kada postoji prekid internet veze. U skladu sa usvojenim zakonom, izuzev u slučaju onlajn prodaje, poreski obveznici su u obavezi da imaju lokalni procesor fiskalnih računa koji će beležiti i potpisivati sve obavljene transakcije do momenta ponovnog uspostavljanja internet veze. Na taj način, predviđena je obaveza čuvanja podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa podataka Poreskoj upravi.

21. Šta je bezbednosni element i kako da ga nabavim?

Bezbednosni element je hardvarski ili softverski element koji Poreska uprava izdaje obvezniku fiskalizacije. Obveznik fiskalizacije mora imati bezbednosni element jer je dužan da koristi bezbednosni element za potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom. Račun koji je izdat bez korišćenja bezbednosnog elementa ne može se smatrati fiskalnim računom. Bezbednosni element sadrži elektronski sertifikat koji služi da reprodukuje digitalni potpis obveznika fiskalizacije prilikom izdavanja svakog fiskalnog računa, kao i da reprodukuje zaštićenu lozinku obveznika prilikom povezivanja sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF). Bezbednosni element je personalizovan za obveznika fiskalizacije, za konkretan poslovni prostor i poslovnu prostoriju. Neovlašćeno lice ne može koristiti bezbednosni element, u drugom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, tj. u okviru neodgovarajućeg elektronskog fiskalnog uređaja.

Od 01. novembra 2021. godine, autorizovane osobe obveznika fiskalizacije se prijavljuju na portal ePorezi pomoću kvalifikovanog sertifikata, biraju PIB obveznika za kojeg žele da vide pozivnu poruku za dalji postupak fiskalizacije i  direktno sa portala ePorezi se prijavljuju na elektronski servis za fiskalizaciju (ESF).

Preko elektronskog servisa za fiskalizaciju, autorizovane osobe traže izradu bezbednosnih elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor/poslovnu prostoriju koji su prijavili. Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje bezbednosnih elemenata. Prijava se automatski odobrava, ali u određenim slučajevima neophodno je da ga pregleda i odobri službenik za uvođenje obveznika u fiskalizaciju. Važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za efiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti. Bezbednosni elementi u vidu pametne kartice se personalizuju i autorizovana osoba u svoje poresko sanduče dobija obaveštenje  o preuzimanju bezbednosnog elementa. Bezbednosni element se preuzima na šalteru „Vaš poreznik“ u nadležnoj filijali Poreske uprave. Prilikom preuzimanja bezbednosnog elementa/ bezbednosnih elemenata autorizovanoj osobi poreskog obveznika lično se uručuje i potvrda/ potvrde o preuzimanju. Ukoliko je bezbednosni element u vidu fajla, on se automatski šalje u poresko sanduče gde će obveznik imati instrukcije za njegovo preuzimanje.

Obveznik fiskalizacije je dužan da u slučaju krađe, oštećenja ili uništenja bezbednosnog elementa usled više sile (poplave, požar i sl.) ili usled drugih okolnosti, u roku od 3 dana od nastanka tih okolnosti obavesti Poresku upravu radi deaktivacije. Obaveštenje se vrši elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

22. Može li se na uređaju koristiti neka druga licenca?

Pre svega, licenca obuhvata odgovarajući softver, neograničen internet, pristup Cloud-u i naravno podršku i održavanje.

Softver je kreiran i testiran isključivo za rad na odabranom uređaju, tako da se na određenom uređaju može koristiti samo licenca koja je specifično za njega definisana i ni jedna druga.

23. Šta uključuje paket “Početnih podešavanja” (inicijalni setup)?

Paket početnih podešavanja podrazumeva kreiranje, odnosno, aktivaciju Vaše firme sa podacima o firmi, zaposlenima. Takođe, deo paketa je i preuzimanje i instalacija digitalnog sertifikata, aktivacija bezbednosnog elementa i kompletno setupovanje uređaja za rad. U okviru ovog paketa nudimo Vam i konsultantsku pomoć oko prijave za državnu pomoć za refundiranje sredstava u porcesu fiskalizacija (subvencije)

24. U slučaju kvara da li je moguće dobiti zamenski uređaj?

Uređaj ima garanciju od dve godine a s obzirom da je baziran na android platformi on se ne kvari često kao što je bio slučaj sa starim uređajima.
Veći deo bilo kakavih problema moći će da se reši daljinskim, online putem. Ukoliko, uređaj mora da ostane u servisu radi popravke, obezbedićemo za Vas isti zamenski uređaj.

READ MORE

ZAKON O FISKALIZACIJI

(„Službeni glasnik RS“, broj 153/20)

u primeni od 01/01/2022

Odredbe člana 4. stav 3, člana 5. stav 4, člana 6. stav 10, člana 7. stav 2, člana 8. st. 4.
i 6, člana 9. stav 6. i člana 10. stav 2. se primenjuju od 29. decembra 2020. godine

OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko
elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, određuju se obveznici
fiskalizacije i uređuju druga pitanja od značaja za fiskalizaciju.
Član 2.
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:
1) fiskalizacija je skup mera i postupaka koje sprovode obveznici
fiskalizacije kako bi se omogućila efikasna kontrola ostvarenog prometa na malo
posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja;
2) elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje, koje
koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka
o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji
se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih
sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog
elementa izdatog od strane Poreske uprave;
3) Sistem za upravljanje fiskalizacijom je softverska aplikacija Poreske
uprave koja preuzima sve podatke iz procesora fiskalnih računa, a ovlašćenim
korisnicima dozvoljava pregled određenih podataka, upravlja procesorom fiskalnih
računa svakog obveznika fiskalizacije od njegovog iniciranja do gašenja i kreira
analize i izveštaje;
4) procesor fiskalnih računa je hardverski ili softverski element, čija je
upotreba odobrena od strane Poreske uprave, koji razmenjuje podatke sa elektronskim
sistemom za izdavanje računa i bezbednosnim elementom, analizira podatke o
prometima, formatira podatke kao fiskalni račun, stvara elektronski potpis,
prosleđuje fiskalni račun elektronskom sistemu za izdavanje računa, čuva podatke o
prometima i prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom
Poreske uprave;
5) elektronski sistem za izdavanje računa je hardverski ili softverski
element, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, u koji obveznik
fiskalizacije unosi podatke o prometu i iz kojeg se izdaje fiskalni račun;
6) bezbednosni element je hardverski ili softverski element koji sadrži
elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koga koristi procesor fiskalnih
računa za potpisivanje računa i Poreska uprava kako bi se sprečilo neovlašćeno
korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje
fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka;
7) elektronski potpis je šifrovani digitalni kod koji identifikuje
obveznika fiskalizacije i potvrđuje integritet procesora fiskalnih računa
prilikom prenosa podataka u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave;
8) dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja je lice koje obvezniku
fiskalizacije isporučuje hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad
elektronskog fiskalnog uređaja;
9) poslovni prostor i poslovne prostorije su zatvoreni ili otvoreni prostor,
svaki samonaplatni uređaj – automat, ali i svako pokretno mesto (vozilo, plovni
objekat i sl.) koje služi za obavljanje delatnosti (uključujući i deo ili više delova
jednog poslovnog prostora i/ili poslovnih prostorija), kao i prostor koji obveznik
fiskalizacije, radi obavljanja delatnosti, koristi samo povremeno ili privremeno;
10) plaćanje je izmirivanje obaveza za izvršeni promet dobara ili usluga u
trenutku izdavanja fiskalnog računa gotovinom, instant transferom odobrenja,
čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl., odnosno avansno
izmirivanje obaveza za budući promet dobara ili usluga.
Na ovlašćene korisnike iz stava 1. tačka 3) ovog člana iz Poreske uprave
shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska
administracija u pogledu čuvanja tajnosti podataka.
PREDMET FISKALIZACIJE
Član 3.
Predmet fiskalizacije je promet dobra i usluga na malo (u daljem tekstu:
promet na malo) i primljeni avans za promet na malo.
Prometom na malo iz stava 1. ovog člana smatra se svaki izvršen promet
dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u
maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno
lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja –
automata.
Maloprodajnim objektom iz stava 2. ovog člana smatra se svaki poslovni
prostor i poslovna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje
usluga fizičkim licima.
OBVEZNIK FISKALIZACIJE
Član 4.
Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne
delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki
obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na
dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.
Obveznik fiskalizacije je u obavezi da evidentira svaki pojedinačno
ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja (gotovinom, instant
transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.),
uključujući i primljene avanse za budući promet na malo, preko elektronskog
fiskalnog uređaja.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, Vlada može, polazeći od tehničkih i
funkcionalnih karakteristika elektronskih fiskalnih uređaja i specifičnosti
određene delatnosti, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove
finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine, odrediti delatnosti kod
čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog
fiskalnog uređaja u smislu stava 2. ovog člana. [!]
Obveznik fiskalizacije koji obavlja delatnosti oslobođene od obaveze
evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja aktom Vlade iz
stava 3. ovog člana, a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno
oslobođene od obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog
uređaja, dužan je da svaki pojedinačni promet na malo kod obavljanja delatnosti koje
nisu obuhvaćene aktom Vlade iz stava 3. ovog člana, evidentira preko elektronskog
fiskalnog uređaja.
SADRŽAJ FISKALNOG RAČUNA
Član 5.
Fiskalni račun je fiskalni dokument kojim se potvrđuje da je pojedinačno
ostvareni promet na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo,
evidentiran u elektronskom fiskalnom uređaju.
Fiskalni račun obavezno sadrži sledeće podatke:
1) vrstu računa;
2) tip transakcije;
3) naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora;
4) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije;
5) PIB pravnog lica, odnosno obveznika poreza na prihode od samostalne
delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, ako je korisnik
isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno dobara i usluga koje će biti
isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa, pravno lice, odnosno obveznik
poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na
dohodak građana;
6) naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope
i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge;
7) specifikaciju poreskih stopa;
8) iznos poreza po poreskim stopama;
9) ukupan iznos poreza;
10) vrednost prometa po poreskim stopama;
11) ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz
napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja (gotovinom, instant
transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl.),
uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;
12) dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund sačinjavanja fiskalnog računa;
13) jedinstveni redni broj fiskalnog računa;
14) jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa i tipu
transakcije;
15) Dvodimenzionalni bar-kôd (eng. QR – Quick Response) za verifikaciju koji
sadrži sve elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili
hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi;
16) poziv na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog
dokumenta, ukoliko postoji potreba.
Fiskalni račun može sadržati reklamne poruke u skladu sa zakonom.
Vrste fiskalnog računa, tipove transakcije, načine plaćanja, pozivanje na broj
drugog fiskalnog računa i pojedinosti ostalih elemenata fiskalnog računa bliže
uređuje ministar finansija.
POSTUPAK FISKALIZACIJE
Član 6.
Obveznik fiskalizacije dužan je da u trenutku prometa na malo, uključujući i
primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem
elektronskog fiskalnog uređaja, koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih
računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba odobrena od strane
Poreske uprave.
Poreska uprava vodi registar odobrenih elemenata elektronskog fiskalnog
uređaja (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa).
Obveznik fiskalizacije ima pravo da se opredeli za vrstu elektronskog
fiskalnog uređaja koji će koristiti, i to:
1) elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih
računa i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili
trajnog prekida internet veze; i/ili
2) elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u
Sistemu za upravljanje fiskalizacijom i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa
isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.
Obveznik fiskalizacije, osim obveznika fiskalizacije koji obavlja promet na
malo isključivo putem interneta, koji se opredeli za korišćenje elektronskog
fiskalnog uređaja iz stava 3. tačka 2) ovog člana, dužan je da u svakom svom poslovnom
prostoru i poslovnoj prostoriji kojima se dodeljuje jedinstvena oznaka poslovnog
prostora iz člana 9. ovog zakona, obezbedi nesmetan rad i najmanje jednog elektronskog
fiskalnog uređaja iz stava 3. tačka 1) ovog člana.
Obveznik fiskalizacije odgovoran je za pravilno korišćenje, održavanje i
funkcionisanje elektronskog fiskalnog uređaja.
Svaki dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja mora dostaviti isključivo
elektronske fiskalne uređaje obvezniku fiskalizacije koji se sastoje od elemenata
(procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je
upotreba odobrena od strane Poreske uprave.
Elektronski fiskalni uređaj iz stava 6. ovog člana mora da sadrži
bezbednosni element koji obezbeđuje funkcionalnost koja omogućava automatsku
obustavu njegovog rada, unapred ili tokom eksploatacije, kao i da fiskalni računi
budu proverljivi u skladu sa članom 10. ovog zakona.
Obveznik fiskalizacije mora proveriti pre otpočinjanja korišćenja
elektronskog fiskalnog uređaja da li je upotreba njegovih elemenata (procesor
fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) odobrena od strane
Poreske uprave.
Odredbe st. 6. i 7. ovog člana shodno se primenjuju i na obveznika
fiskalizacije koji želi da samostalno razvije, instalira i implementira
elektronski fiskalni uređaj za potrebe svog poslovanja.
Oblik i sadržaj registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, moguće
vrste elektronskih fiskalnih uređaja, način njihovog korišćenja i odobravanja
njihovih elemenata, okolnosti koje mogu dovesti do automatske obustave rada
bezbednosnog elementa elektronskog fiskalnog uređaja, postupak ponovne upotrebe
bezbednosnog elementa elektronskog fiskalnog uređaja po automatskoj obustavi
njegovog rada, pojedinosti alternativnog načina pristupa stalnoj internet vezi,
način uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi, bliže uređuje Vlada.
Član 7.
Obveznik fiskalizacije dužan je da koristi bezbednosni element za
potpisivanje fiskalnih računa za potrebe sprovođenja postupka fiskalizacije i
potvrde identiteta prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom.
Uslove za izdavanje, proceduru izdavanja i način korišćenja bezbednosnog
elementa bliže uređuje ministar finansija.
Član 8.
Obveznik fiskalizacije dužan je da u momentu prometa na malo svaki račun
obradi posredstvom procesora fiskalnih računa i bezbednosnog elementa (u daljem
tekstu: fiskalizuje račun), kao i da Poreskoj upravi dostavlja podatke o izdatim
fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu u trenutku
prometa na malo.
Izuzetno, ukoliko postoji prekid internet veze ili ona nije dostupna na
mestu prometa, obveznik fiskalizacije dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim
fiskalnim računima periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije
u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa.
Poreska uprava evidentira primljeni fiskalni račun, koji je potpisan
odgovarajućim elektronskim potpisom u propisanom obliku i strukturi poruke, u
Sistemu za upravljanje fiskalizacijom.
Ministar finansija bliže uređuje koje podatke o izdatim fiskalnim
računima je obveznik fiskalizacije dužan da dostavi Poreskoj upravi, oblik i način
dostavljanja ovih podataka, uslove pod kojima se ovi podaci mogu dostavljati Poreskoj
upravi periodično, protokole i bezbednosne mehanizme za dostavljanje ovih podataka,
standardne poruke o greškama, kao i protokole o postupanju u slučaju grešaka.
Ukoliko se podaci ne dostavljaju Poreskoj upravi u realnom vremenu, u
trenutku prometa na malo, obveznik fiskalizacije je dužan da podatke čuva u
internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa ovih podataka
Poreskoj upravi, nakon čega nema obavezu daljeg čuvanja podataka o izdatim
fiskalnim računima u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja.
Način čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog
uređaja bliže uređuje ministar finansija.
Član 9.
Obveznik fiskalizacije dužan je da, pre početka korišćenja elektronskog
fiskalnog uređaja za izdavanje fiskalnih računa, Poreskoj upravi elektronskim
putem dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će
koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu
prostoriju odvojeno.
U slučaju promene podataka iz stava 1. ovog člana po pojedinačnom poslovnom
prostoru i poslovnoj prostoriji, a naročito ako delatnost prestane da se obavlja u
poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji ili dođe do promene delatnosti koja se
obavlja u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, obveznik fiskalizacije dužan
je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju promene podataka iz stava 1. ovog
člana do kojih je došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje obveznika
fiskalizacije, obveznik fiskalizacije je dužan da te podatke dostavi Poreskoj
upravi, najkasnije 24 sata po nastanku promene.
Nakon prijema podataka iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava je dužna da
generiše jedinstvenu oznaku poslovnog prostora, koja će se koristiti u elektronskom
fiskalnom uređaju.
Odredbe st. 1-4. ovog člana primenjuju se i na postupak dostavljanja podataka o
samonaplatnom uređaju – automatu.
Vrstu podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, način
dostavljanja podataka o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama iz stava 1.
ovog člana, način njihovog dostavljanja Poreskoj upravi i način generisanja oznake
poslovnog prostora bliže uređuje ministar finansija. [!]
Član 10.
Kupci i primaoci fiskalnih računa, mogu da provere da li je njihov fiskalni
račun izdat u skladu sa odredbama ovog zakona odmah po izdavanju fiskalnog računa.
Način provere prijavljenih fiskalnih računa iz stava 1. ovog člana bliže
uređuje ministar finansija.
NADZOR
Član 11.
Nadzor nad primenom ovog zakona vrši Poreska uprava.
Član 12.
U toku nadzora nad primenom ovog zakona, inspektor izriče obvezniku
fiskalizacije zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana ako utvrdi da
obveznik fiskalizacije ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo,
uključujući i primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog
fiskalnog uređaja.
Zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije kome je u toku nadzora
utvrđena nepravilnost iz stava 1. ovog člana, izriče se:
1) u trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika
fiskalizacije utvrdi nepravilnost prvi put;
2) u trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika
fiskalizacije utvrdi nepravilnost drugi put;
3) u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku nadzora kod obveznika
fiskalizacije utvrdi nepravilnost treći put.
Zabrana vršenja delatnosti iz stava 2. ovog člana, izriče se za nepravilnosti
utvrđene u periodu od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti u postupku nadzora.
Zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije izriče se za poslovni
prostor i poslovne prostorije obveznika fiskalizacije u kojima su u toku nadzora
utvrđene nepravilnosti iz stava 1. ovog člana.
Član 13.
Ako se u postupku nadzora konstatuje povreda ovog zakona ili propisa donetih
na osnovu ovog zakona, odnosno nepravilnost u njihovoj primeni, osim povrede za koju
se izriče mera iz člana 12. ovog zakona, Poreska uprava donosi rešenje kojim se
nalaže obvezniku fiskalizacije da u roku određenom rešenjem otkloni utvrđene
povrede ovog zakona ili propisa donetih na osnovu ovog zakona, odnosno
nepravilnosti u primeni ovih propisa.
Ako obveznik fiskalizacije ne postupi po rešenju iz stava 1. ovog člana u
ostavljenom roku, Poreska uprava preduzima meru privremene zabrane obavljanja
delatnosti.
Dejstvo mere iz stava 2. ovog člana traje dok obveznik fiskalizacije ne
otkloni utvrđene povrede ovog zakona ili propisa donetih na osnovu ovog zakona,
odnosno nepravilnosti u primeni ovih propisa.
Član 14.
Mere iz člana 12. ovog zakona inspektor naređuje rešenjem.
Mere iz člana 13. ovog zakona donosi rešenjem Poreska uprava.
KAZNENE ODREDBE
Član 15.
Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno
lice – obveznik fiskalizacije, ako:
1) ne evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i
primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (
član 4. stav 2.);
2) izda fiskalni račun koji ne sadrži obavezne propisane podatke ili sadrži
neispravne podatke koji su od značaja za visinu poreske obaveze ( član 5. );
3) u trenutku prometa ne izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog
fiskalnog uređaja, koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa i
elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba odobrena od strane Poreske
uprave ( član 6. stav 1.);
4) u svakom svom poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji kojima se
dodeljuje jedinstvena oznaka poslovnog prostora iz člana 9. ovog zakona, ne obezbedi
nesmetan rad najmanje jednog elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 6. stav 3. tačka
1) ovog zakona ( član 6. stav 4.);
5) izda račun koji nije fiskalizovan u momentu prometa na malo ili ne
dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi putem stalne
internet veze u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo ( član 8. stav 1.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu –
obvezniku fiskalizacije novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik – obveznik
fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se fizičko lice – obveznik
fiskalizacije koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu
zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik
fiskalizacije, novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara.
Član 16.
Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice –
obveznik fiskalizacije, ako:
1) ne koristi odgovarajući bezbednosni element ( član 7. );
2) ne dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi
periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od
dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa ( član 8. stav 2.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu –
obvezniku fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik – obveznik
fiskalizacije novčanom kaznom od 150.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se fizičko lice – obveznik
fiskalizacije koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu
zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik
fiskalizacije novčanom kaznom od 50.000 dinara.
Član 17.
Novčanom kaznom od 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice –
obveznik fiskalizacije, ako:
1) pre početka korišćenja elektronskog fiskalnog uređaja ne dostavi Poreskoj
upravi elektronskim putem podatke o poslovnim prostorima i poslovnim
prostorijama u kojima će koristiti taj elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki
poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno ( član 9. stav 1.);
2) u roku od 24 sata pre nastanka promene podataka iz člana 9. stav 1. ovog
zakona ne dostavi podatke Poreskoj upravi ( član 9. stav 2.);
3) u roku od 24 sata po nastanku promene podataka iz člana 9. stav 1. ovog
zakona ne dostavi podatke Poreskoj upravi ( član 9. stav 3.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu –
obvezniku fiskalizacije novčanom kaznom od 30.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik – obveznik
fiskalizacije novčanom kaznom od 100.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se fizičko lice – obveznik
fiskalizacije koje je obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu
zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje nije preduzetnik – obveznik
fiskalizacije, novčanom kaznom od 30.000 dinara.
Član 18.
Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se dobavljač elektronskog
fiskalnog uređaja – pravno lice koji obvezniku fiskalizacije dostavi elektronski
fiskalni uređaj čija upotreba nije odobrena od strane Poreske uprave ( član 6. stav
6.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u pravnom licu –
dobavljaču elektronskog fiskalnog uređaja novčanom kaznom od 50.000 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik – dobavljač
elektronskog fiskalnog uređaja novčanom kaznom od 150.000 dinara.
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 19.
Lica koja imaju obavezu da vrše evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog
prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni
glasnik RS”, broj 135/04 i 93/12) dužna su da do početka primene ovog zakona usklade
svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima donetim na osnovu
ovog zakona.
Lica koja nemaju obavezu da vrše evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog
prometa preko fiskalne kase u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama (“Službeni
glasnik RS”, broj 135/04 i 93/12) i Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg
obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (“Službeni
glasnik RS”, broj 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14), a nisu oslobođena od
obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja aktom
Vlade iz člana 4. stav 3. ovog zakona, dužna su da do početka primene ovog zakona
usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima donetim na
osnovu ovog zakona.
Član 20.
Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od devet meseci od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
Član 21.
Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o fiskalnim kasama
(“Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 93/12).
Član 22.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom
glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine, osim odredaba
člana 4. stav 3, člana 5. stav 4, člana 6. stav 10, člana 7. stav 2, člana 8. st. 4. i 6,
člana 9. stav 6. i člana 10. stav 2. ovog zakona koje se primenjuju od dana stupanja na
snagu ovog zakona.

READ MORE
sr_RSSerbian